Aktuelna ponuda kalemljenih lišćarskih sadnica


Poštovani, stigao je period godine kada je moguće uspešno presađivanje lišćarskih dekorativnih sadnica.
U našem rasadniku možete pronaći veliki broj lišćarskih vrsta za Vaš vrt. Na ovoj stranici možete videti aktuelnu ponudu
kalemljenih lišćarskih sadnica.


Pejzažno projektovanje

Acer platanoides 'Krimson sentry'

 

Acer platanoides 'drumondii'

 

Acer platanoides 'Krimson king'

   
Uređenje prostoraumbraculid
Acer platanoides 'Globosum' - Kuglasti javor   Robinia pseudoaccacia 'Umbraculifera' - Kuglasti bagrem   Robinia hispida "Macrophylla"
   
Pajzažno uređenje
Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge'   Betula pendula 'youngii' - Patuljasta breza   Malus floribunda 'royalti' - crvenolisna jabuka
   
Pajzažno uređen
Prunus serrulata 'amonogawa' - Piramidalna japanska trešnja   Prunus subhirtella 'pendula' - Žalosna trešnja   Caragana arborescens 'pendula'
   
Pajzažno uređenje
Crataegus monogyna 'paul's scarlet' - Crveni glog   Fraxinus excelsior 'globosa' - Kuglasti jasen   Carpinus betulus 'fastigiata' - Stubasti grab
   
Pajzažno uređenje
Catalpa bignoioides 'globosa' - Kuglasta katalpa   Morus alba 'pendula' - Žalosni dud   Fagus sylvatica 'purpurea pendula' - Ukrasna bukva
   
Pajzažno uređenje
Prunus cerasifera 'nigra' - Japanska šljiva   Salix integra   Salix caprea 'pendula'
   
Pajzažno uređenje
Aesculuss hippocastanum 'carnea' - Divlji kesten   Quercus rubra - Crveni hrast   Ulmus glabra 'pendula' - Žalosni brest
   
Pajzažno uređenje